THÔNG TIN CĂN HỘ

Royal city về đêm
Royal City về đêm

1. Căn hộ Royal City tòa R1, R2 cho thuê.


1.1 Căn hộ Royal City 02 phòng ngủ cho thuê.

- Diện tích: 88,3 m2 - 133,8 m2 :  Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.

- Diện tích: 145,2 m2, 151,7 m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công, phòng đa năng.


1.2 Căn hộ Royal City 03 phòng ngủ cho thuê.

- Diện tích từ 136m2, 148m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.

- Diện tích từ 161m2, 162m2, 164m2, 169,4m2, 170m2, 173,5m2, 179,8m2 :  Thiết kế gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, ban công.


Liên hệ: 0987 822 686
2. Căn hộ Royal City tòa R3 cho thuê.


2.1 Căn hộ Royal City hai phòng ngủ cho thuê.

- Diện tích từ 109,2m2, 109,4m2, 121m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.

- Diện tích 157,1m2, 169,5m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công, 1 phòng đa năng..


2.2 Căn hộ Royal City ba phòng ngủ cho thuê.

- Diện tích từ 123,7m2, 132,4m2, 137,8m2, 172,2m2, 175,6m2 :  Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.

- Diện tích 195,5m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, ban công.

- Diện tích 221,5m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, ban công, 1 phòng đă năng.


Liên hệ: 0987 822 686


 

3. Căn hộ Royal City tòa R4, R5 cho thuê.


3.1 Căn hộ Royal City hai phòng ngủ cho thuê.

Diện tích từ 93m2, 101m2, 102m2, 104m2, 112m2, 131m2, 132m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.


3.2 Căn hộ Royal City ba phòng ngủ cho thuê.

- Diện tích 132,3m2, 132,8m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.

- Diện tích 137,6m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công, 1 phòng kho.


Liên hệ: 0987 822 6864. Căn hộ Royal City tòa R6 cho thuê.

- Diện tích 93m2, 94m2, 151m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công.

- Diện tích 114m2, 115m2, 128m2, 131m2, 134m2, 162m2 : Thiết kế bao gồm 1 phòng khách và phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 nhà tắm, ban công, 1 phòng đa năng.


Liên hệ: 0987 822 686

cho thuê căn hộ royal city

Comments