Nội thất căn hộ toà R2 Royal City

Nội thất căn hộ tòa nhà R2 chung cư Royal City được thiết kế theo 2 lối phong cách tân cổ điển và hiện đại. Với 40 loại thiết kế nội thất căn hộ tòa R1, mỗi loại được thiết kế theo từng nét độc đáo riêng tạo lên một Royal City mang phong cách Châu Âu giữa lòng Hà Nội vừa có nét đặc sắc hiện đại mà không làm mất đi sự cổ kính của một thành phố Hoàng Gia.

Nội thất R2-01 Royal City

Nội thất R1-15 Royal City

Nội thất căn hộ 01 tòa R2 chung cư Royal City

Nội thất R2-02 Royal City

Nội thất R1-20 Royal City

Nội thất căn hộ 02 tòa R2 chung cư Royal City

Nột thất R2-03 Royal City

Nội thất R1-23 Royal City

Nội thất căn hộ số 3 tòa R2 chung cư Royal City thiết kế theo phong cách Tân Cổ Điển

Nội thất R1-28 Royal City

Nội thất căn hộ số 3 tòa R2 chung cư Royal City thiết kế theo phong cách hiện đại

Nột thất R2-04 Royal City

Nội thất phòng khách R1-30 Royal City Nguyễn Trãi

Nội thất căn số 4 tòa R2 chung cư Royal City được thiết kế theo phong cách tân cổ điển và hiện đại

Nột thất R2-05 Royal City


 Nội thất căn hố 05 tòa R2 chung cư Royal City thiết kế phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-05A Royal City


Nội thất căn hố 05A tòa R2 chung cư Royal City thiết kế phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-05B Royal City

Nội thất căn số 5B tòa R2 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-06 Royal City

Nội thất căn số 6 tòa R2 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, phòng đa năng, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nội thất phòng đa năng phong cách hiện đại Nội thất phòng đa năng Royal City phong cách cổ điển

Nội thất phòng đa năng  R2-06 chung cư Royal City phong cách tân cổ điển và hiện đại

Nột thất R2-06A Royal City

Nội thất căn số 6A tòa R2 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-06B Royal City

Nội thất căn số 6B tòa R2 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-07 Royal City

Nội thất căn số 7 tòa R2 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nội thất R1-07 Royal City Nguyễn Trãi

Nội thất R2-07 Royal City Nguyễn Trãi thiết kế phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-08 Royal City

Nội thất R2-08 chung cư Royal City được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển gồm: Phòng khách, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm.

Nội thất phòng khách Royal City R1-08

Nội thất phòng khách Royal City Nguyễn Trãi tòa R2-08 thiết kế theo phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-09 Royal City

Nội thất R1-09 Royal City Nguyễn Trãi

Nội thất căn hộ Royal City tòa R2-09 thiết kế theo phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-10 Royal City


Nội thất căn hộ Royal City tòa R2-10 phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-11 Royal City

Nội thất căn hộ Royal City tòa R1-11 phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nội thất căn hộ Royal City tòa R2-11 phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-12 Royal City

Nội thất R1-12 Royal City

Nội thất căn hộ Royal City tòa R2-12 phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-12A Royal City

Nội thất căn hộ Royal City tòa R1-12A

Nội thất căn hộ Royal City tòa R2-12A

Nột thất R2-12B Royal City

Nội thất căn hộ Royal City tòa R1-12B

Nội thất căn hộ Royal City tòa R2-12B

Nột thất R2-15 Royal City

Nội thất R1-15 Royal City

Nội thất Royal City R2-15 phong cách tân cổ điển và hiện đại

Nột thất R2-16 Royal City

Nội thất căn hộ R1-16 Royal City được thiết kế theo 2 phong cách tân cổ điển và hiện đại: Phòng khách, phòng ngủ lớn,  phòng ngủ nhỏ, phòng tắm.

Nột thất R2-17 Royal City

Nội thất R2-17 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ 1, phòng ngủ nhỏ 2, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-18 Royal City

Nội thất R2-18 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R1-19 Royal City

Nội thất R2-19 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-20 Royal City

Nội thất R2-20 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nội thất R1-20 Royal City

Nội thất phòng khách Royal City R2-20 phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-21 Royal City

Nội thất R1-21 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-22 Royal City

Nội thất R2-22 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-23 Royal City

Nội thất R1-23 Royal City

Nội thất R2-23 Royal City phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-24 Royal City

Nội thất R2-24 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-25 Royal City

Nội thất R1-25 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-25A Royal City

Nội thất R2-25A chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ 1, phòng ngủ nhỏ 2, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-25B Royal City

Nội thất R2-25B chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ 1, phòng ngủ nhỏ 2, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-26 Royal City

Nội thất R2-26 chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nội thất phòng khách Royal City R1-R26

Nội thất phòng khách Royal City R2-R26 phong cách tân cổ điển và hiện đại

Nột thất R2-26A Royal City

Nội thất R2-26A chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-26B Royal City

Nội thất R2-26B chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-27 Royal City

Nội thất R1-27 Royal City Nguyễn Trãi

Nội thất R2-27 Royal City Nguyễn Trãi thiết kế theo phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-27A Royal City

Nội thất R2-27A chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-27B Royal City

Nội thất R2-27B chung cư Royal City các phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng tắm, phòng đa năng đều được thiết kế theo 2 phong cách hiện đại và tân cổ điển.

Nột thất R2-28 Royal City

Nội thất R1-28 Royal City

Nội thất tòa R2-28 chung cư Royal City được thiết kế theo phong cách hiện đại và tân cổ điển

Nột thất R2-29 Royal City

Nội thất R1-29 chung cư Royal City

Nội thất R2-29 chung cư Royal City thiết kế theo phong cách hiện đại và cổ điển

Nột thất R2-30 Royal City

Nội thất phòng khách R1-30 Royal City Nguyễn Trãi

Nội thất phòng khách căn hộ Royal City tòa R2-30 thiết kế theo phong cách hiện đại và tân cổ điển

Comments