Mặt bằng tầng Royal City toà R1

Mặt bằng chung cư Royal City tòa R1 được bố trí từ tầng 3 đến tầng 35. Trong đó:

- Mặt bằng từ tầng 3 đến tầng 29 diện tích các căn từ 88.3m2 đến 187.3m2.

- Mặt bằng tầng 30 diện tích các căn từ 88.3m2 đến 200.8m2.

- Mặt bằng tầng 31 đến tầng 35 diện tích các căn từ 88.3m2 đến 200.8m2.

Thiết kế các tòa của khu Royal City:

 Mặt bằng tòa R1 - Royal City
mặt bằng tòa R1 - Royal City
 Mặt bằng tòa R2 - Royal City
Mặt bằng tòa R2 - Royal City

 Mặt bằng tòa R3 - Royal City
Mặt bằng tòa R3 - Royal City

 Mặt bằng tòa R4 - Royal City
Mặt bằng tòa R5 - Royal City
 Mặt bằng tòa R5 - Royal City
Mặt bằng tòa R5 - Royal City
 

Comments