Mặt bằng toà R6 Royal City

Mặt bằng căn hộ mẫu tòa R6 chung cư Royal City được thiết kế gồm 9 loại diện tích khác nhau, dao động từ 93.2m2 đến 162.2m2, mỗi căn đều được bố trí số lượng phòng ngủ giống nhau gồm 2 phòng ngủ.

Diện tích mặt bằng căn hộ tòa R6 gồm có: 93.2m2, 94.8m2, 114.3m2, 151.1m2, 115.2m2, 128.5m2, 131.1m2, 134.1m2, 162.2m2.

Mặt bằng căn hộ R6-93.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ diện tích 93.2m2 tòa R6 Royal City được thiết kê gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-93.2m2 Royal city Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-93.2m2 Royal city Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-94.8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ diện tích 94.8m2 tòa R6 Royal City Nguyễn Trãi gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

 

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-94.8m2 Royal city Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-94.8m2 Royal city Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-114.3m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ 114.3m2 tòa R6 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng đa năng, 2 phòng ngủ và 2WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-114.3m2 Royal city Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-114.3m2 Royal city Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-115.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-115.2m2 Royal city Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-115.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-128.5m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-128.5m2 Royal city Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-128.5m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-131.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-131.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-131.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-134.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-134.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-134.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-115.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-115.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-115.1m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ R6-162.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ Royal City diện tích 162.2m2 tòa R6 được thiết kê gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 phòng đa năng, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-162.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R6-162.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Comments