CHO THUÊ CHUNG CƯ ROYAL CITY R2 TỪ 90M2 - 181M2

+ Căn hộ Royal City 90m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 12,5 triệu

+ Căn hộ Royal City 96m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 13 triệu
căn hộ số 24 tòa R2 96m2

+ Căn hộ Royal City 111m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 14 triệu
căn hộ số 8 tòa R2 111m2

+ Căn hộ Royal City 124m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 14 triệu
căn hộ số 18 và 20 tòa R2 124m2

+ Căn hộ Royal City 130m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 14 triệu
căn hộ số 16 tòa R2 130m2

+ Căn hộ Royal City 136m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 15 triệu
căn hộ số 15 tòa R2 136m2

+ Căn hộ Royal City 164m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 17 triệu
căn hộ số 17 tòa R2 164m2

+ Căn hộ Royal City 181m2, 2PN, 2VS.
+ Căn hộ đã trang bị điều hòa, nóng lanh, ....
+ Giá thuê : 20 triệu
căn hộ số 1 và 29 tòa R2 181m2


MỌI THÔNG TIN XIN QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ TỚI SỐ :
HOTLINE : 0987 822 686
Comments